Βίζες - Διαβατήρια Print

Έκδοση ιδιωτικής βίζας Ρωσίας (έκδοση με πρόσκληση)

φόρμα για βίζα

Για την έκδοση ιδιωτικής βίζας για Ρωσία χρειάζεται ιδιωτική πρόσκληση από τη Ρωσία (από συγγενείς ή ίσως κάποια εταιρία που εδρεύει στη Ρωσία και σας προσκαλεί) η οποία έχει συνταχθεί και υπογραφεί στις τοπικές αστυνομικές αρχές και σας έχει αποσταλεί το πρωτότυπο. Σε αυτή την περίπτωση η πρόσκληση προσκομίζεται στο Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Αθήνα ή στο Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη μαζί με : το διαβατήριο (πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 6 μήνες από την έξοδό σας από τη Ρωσία) υπογεγραμμένο από τον κάτοχο στο αντίστοιχο πεδίο που το ορίζει, μία φωτογραφία έγχρωμη (3,5*4,5 ματ) και τυποποιημένη αίτηση (συμπληρώνεται στο προξενείο ή στο Irina G. Tours) για την έκδοση της βίζας για Ρωσία.

Η  ιδιωτική βίζα ισχύει μόνο για το διάστημα που έχει δηλωθεί αρχικά και για μία είσοδο μόνο. Για κάποιες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα παράτασής της

Έκδοση τουριστικής βίζας Ρωσίας

φόρμα για βίζα

Η τουριστική βίζα για Ρωσία εκδίδεται μόνο από εξειδικευμένο (και συνεργαζόμενα με αυτό) πρακτορείο ταξιδιών, διαπιστευμένο στο Γενικό Προξενείο της Ρωσίας των Αθηνών ή στο Γενικό Προξενείο της Ρωσίας της Θεσσαλονίκης. Από το Irina G. Tours θα ενημερωθείτε συνολικά για την διαδικασία της έκδοσης της, για την οποία απαιτούνται: το διαβατήριο (πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 6 μήνες από την έξοδό σας από τη Ρωσία) υπογεγραμμένο από τον κάτοχο στο αντίστοιχο πεδίο που το ορίζει, μία φωτογραφία έγχρωμη (3,5*4,5 ματ) και τυποποιημένη αίτηση (συμπληρώνεται στο προξενείο ή στο Irina G. Tours) για την έκδοση της βίζας για Ρωσία. Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται από το πρακτορείο στο Γενικό Προξενείο της Ρωσίας με τις νόμιμες διαδικασίες για να εκδοθεί η βίζα.
  • Η τουριστική βίζα εκδίδεται μάξιμουμ για 30 ημέρες.
  • Για την έκδοση απλής τουριστικής βίζας χρειάζονται 5 ή 7 εργάσιμες ημέρες για Θεσσαλονίκη ή Αθήνα αντίστοιχα.
  • Η τουριστική βίζα ισχύει μόνο για το διάστημα που έχει δηλωθεί αρχικά και για μία είσοδο μόνο, χωρίς δυνατότητα παράτασής της.
  • Υπάρχει δυνατότητα έκδοσης επείγουσας ή εξπρές (αυθημερόν) βίζας στο  Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη με διαφορετικό κόστος από αυτό της απλής.

Βίζα Ρωσίας πολλαπλών εισόδων - επαγγελματική (multi visa)

φόρμα για βίζα

Για την έκδοση της multiβίζας χρειάζεται ιδιωτική (επαγγελματική) πρόσκληση (από νομικό πρόσωπο, επιχείρηση, εκπαιδευτικό ίδρυμα κ.α.)
Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προσκομίζεται στο Ρωσικό Προξενείο μαζί με : το διαβατήριο (πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 6 μήνες από την είσοδό σας στη χώρα) υπογεγραμμένο από τον κάτοχο στο αντίστοιχο πεδίο που το ορίζει, μία φωτογραφία έγχρωμη (3,5*4,5 ματ) και τυποποιημένη αίτηση για την έκδοση της βίζας για Ρωσία.
Το κόστος της βίζας εξαρτάται από τον τύπο της και τον χρόνο έκδοσής της.

Σημειώσεις
  • Η διαδικασία ακόμα και ο χρόνος της έκδοσης της βίζας Ρωσίας ενδέχεται να είναι διαφορετικά για κατόχους διαβατηρίων άλλων χωρών.
  • Το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας διατηρεί το δικαίωμα άρνησης έκδοσης βίζας σε κάποιον ταξιδιώτη για διάφορους λόγους. Στην περίπτωση αυτή τα χρήματα, που έχουν καταβληθεί για την έκδοση της βίζας δεν επιστρέφονται.

Υποχρεωτική ασφάλιση για την έκδοση βίζας για Ρωσία.
Η ασφάλιση παρέχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας ή ακόμη και επαναπατρισμό σε περίπτωση θανάτου. Σε κάθε περίπτωση ο ασφαλισμένος υποχρεούται να επικοινωνήσει με τον ασφαλιστικό οργανισμό και να δηλώσει την κατάστασή του. Με την επιστροφή του θα υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά τις αποδείξεις πληρωμής και θα λάβει την αποζημίωση που προβλέπεται από το συμβόλαιο.
  • Την ασφάλιση μπορείτε να εξασφαλίσετε σε εξειδικευμένα στους συγκεκριμένους προορισμούς τουριστικά γραφεία.
  • Χωρίς την ασφάλιση το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας θα αρνηθεί την υποβολή των υπόλοιπων δικαιολογητικών.
  • Η συγκεκριμένη ασφάλιση είναι άσχετη και δεν υποκαθίσταται από οποιαδήποτε πρόσθετη κι επικουρική ασφάλιση έχει ήδη κανείς.
  • Μέγιστη ασφάλιση για βίζες πολλαπλών εισόδων μπορεί να γίνει για 30 ημέρες.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ (REGISTRATION) ΤΗΣ ΒΙΖΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
 
1.             Κατά την είσοδό στη Ρωσία, πριν από τον έλεγχο των διαβατηρίων υπάρχουν ειδικά σταντ, στα οποία βρίσκονται τα ειδικά έντυπα τα IMMIGRATIONFORM  στα οποία συμπληρώνονται τα στοιχεία που απαιτούνται εις διπλούν. Αυτά  σφραγίζονται στον έλεγχο διαβατηρίων και στη συνέχεια αφαιρείται το ένα από τα δύο από αποκόμματα.  Το δεύτερο απόκομμα φυλάσσεται από τον ταξιδιώτη και παραδίδεται στον έλεγχο διαβατηρίων κατά την έξοδο του από τη χώρα.
 
2.             Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν έχει εξασφαλίσει διαμονή σε ξενοδοχείο της Ρωσίας, τότε θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να κάνετε καταχώρηση (registration) του διαβατηρίου, της βίζας και της εισόδου σας στη χώρα.
 
Η διαδικασία είναι υποχρεωτική, μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες και μπορεί να τακτοποιηθεί σε αστυνομικό τμήμα ασφάλειας της περιοχής, όπου θα διαμένει ο ταξιδιώτης κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Ρωσία. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο 210 2460012-3 .
 
3.             Υποχρεούστε να κυκλοφορείτε στη χώρα έχοντας πάντοτε μαζί τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα- το διαβατήριο με τη βίζα και την καταχώρηση-registrationή την guestcardεάν διαμένετε σε ξενοδοχείο. Σε περίπτωση ελέγχου θα πρέπει να τα επιδείξετε, διαφορετικά θα έχετε κυρώσεις.*Το παραπάνω κείμενο είναι δανεισμένο από την σελίδα του mouzenidis.travel
 
Irina G. Tours © 2011-2023.
Developed by netikon.gr